foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Szirmabesenyői Szinyei Merse Pál Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

Zeneművészeti ág

A hangszerek oktatása délutánonként egyénileg történik heti 2x30 perces órában. Szükséges felszerelés: kotta, az otthoni gyakorláshoz pedig a választott hangszer.

A zenés tanulók számára kötelező tárgy a szolfézs, ami a zenei írást, olvasást, hallás- és ritmusfejlesztést segíti elő. Ennek oktatása csoportosan történik, heti 1x 90 perces órában.

Választható tanszakok

Szintetizátor-keyboard

Iskolánk népszerű, kedvelt hangszere. A tanítás során szem előtt tartjuk a gyerekek egyéni adottságait, a zene iránti fogékonyságukat, tehetségüket.  A tanulók megismerik a klasszikus,  tánc- illetve jazz zeneelmélet jelöléseit, a különböző stílusirányzatokat és ezeknek a gyakorlatban való alkalmazását. Széles körű repertoárral rendelkeznek a könnyűzenétől a komolyzenén át az örökzöld slágerekig. Hangversenyeinken. rendszeresen szerepelnek. Lehetőség van számítógépes zeneszerkesztésre, hangfelvételek készítésére és kamarazenélésre is. Az oktatás 2 év előképző, 6 év alap és 4 év továbbképző évfolyamon történik.

Zongora

Iskolánkban a zongoraoktatásnak van a legnagyobb hagyománya.  Fontos feladatunknak tartjuk  a technikai és a zenei képzés arányosságát, párhuzamos fejlesztését, a zeneművek kottahű, stílusos megszólaltatását. Az egyéni képzésen túlmenően a növendékeink részt vesznek kamarazenei produkciókban is, ezzel is fokozva a muzsikálás örömét. Oktatása 2 év előképző, 6 év alap, melynek végén alapfokú vizsgát lehet/kell tenni  és 4 év továbbképző évfolyamon történik.

Fafúvós: furulya

A szaktanár egyben aktív muzsikus, aki nagy hozzáértéssel foglalkozik a növendékekkel. A magas színvonalú munka nélkülözhetetlen közreműködője a tanszak zongorakísérő tanára is.

 

 

Rézfúvós: trombita, harsona

Fontos feladat a „szép, puha” rezes hangzás technikai kialakítása, s a zeneművek stílusos és igényes megszólaltatása. Tanárunk nagy gondot fordít a rézfúvós hangszerek széleskörű megismertetésére, megszerettetésére. Kiemelkedő növendékeinknek sikeresen szerepelnek hangversenyeinken, régiós, valamint zeneiskolai versenyeken.


 

Korrepetíció


Célja, hogy a tanuló alaposabban megismerkedhessen a zeneművel. A mű stílusának, dinamikájának, zenei megformálásának kidolgozása.

Elmélet: szolfézs, zeneirodalom, zenetörténet,

 A tantárgy célja a kiművelt zenei hallás, az írás- és olvasási készség, a fejlett zenei képzelet és memória, a megfelelő szintű előadási és formálási készség kialakítása, illetve fejlesztése, a főbb zenetörténeti korszakok előadási gyakorlatának megismerése.

2023 Copyright | Szirmabesenyői Szinyei Merse Pál Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola | Rights Reserved