foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Szirmabesenyői Szinyei Merse Pál Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

MŰVÉSZETI  OKTATÁS  A  KEZDETI LÉPÉSEKTŐL NAPJAINKIG

          "...a művészetben nincs lift.

          Ott csak az jut a felső emeletre,

          aki lépcsőről lépcsőre a maga lábán kapaszkodik egyre feljebb.”
 
                                                                                                 Kodály Zoltán
 

Intézményünkben 1999-ben kezdődött el az alapfokú művészeti oktatás, melynek létrehozásában Kovács János, az iskola akkori igazgatója jelentős szerepet vállalt. Az Egressy Béni Zeneiskola Munkaközösségén belül két nevelő segítségével több éve folyt már zongora- és furulyaoktatás az iskolában, valamint volt egy jól működő színjátszó szakkör is. A gyerekek minden tanév végén hangversenyt adtak a szülőknek, és a helyi kábeltévén keresztül az előadás az egész községben látható volt. Ez a 20-23 zenés tanuló és a már meglévő színjátszó szakkör képezte az oktatás beindításának alapját.

A képzés bevezetésének fő célja volt, hogy a művészeti oktatás-nevelés sajátos eszközeivel, érzelmileg gazdag, kreatív, sokoldalúan művelt fiatalokat neveljünk. A tanulók a művészeti ágak révén felfedezzék a világot, megismerjék önmaguk képességeit, fejlődjön ízlésük, értékelésük és kapjanak lehetőséget az önkifejezésre. Egy-egy alkotófolyamat tükrében megtanulják a koncentrált, igényes munkát, amit az élet minden területén jól tudnak majd hasznosítani. Szülői igények is jelentkeztek ezen a téren, amit a tanszakok indításánál figyelembe vettünk.A gyereklétszám igazolja, hogy a tanáraink által közvetített értékekre igény és szükség van.A művészetek semmihez nem fogható embernevelő szerepe egyaránt fontos a gyerekeknek, a  szülőknek és a helyi közösségnek.

Növendékeink számára nagyon sok fellépési, bemutatkozási lehetőséget biztosítunk: pl. évnyitó, jótékonysági és alapítványi bálok, nemzeti és egyházi ünnepek, iskolai karácsonyi műsorok, kiállítások megnyitó ünnepsége, ballagás és évzáró alkalmával. Nevelőink szívesen viszik a diákokat a különböző versenyekre, regionális és más iskolák által rendezett művészeti találkozókra. Aktívan részt veszünk a község kulturális életében is. A tanév végén minden tanszak előadással készül a szülők és érdeklődők számára. A zenei tagozat hangversenyt ad, a tánc- és drámatagozat bemutatót tart.

Az eltelt tizenhárom évről elmondhatjuk, hogy büszkék vagyunk növendékeink fejlődésére, sikereire. Mindenkinek megadjuk a lehetőséget, hogy kipróbálja önmagát és megtalálja, hogy miben tud legjobban kiteljesedni. Tanulóink többsége nem készül művészeti pályára, de úgy gondolja, hogy az itt megszerzett tudás értékes a számára. A különleges tehetségű és szorgalmú növendékek minden segítséget megkapnak a továbblépéshez. A tanulók az elvégzett évfolyamokról bizonyítványt kapnak, ami feljogosít az ilyen irányú továbbtanulásra.

Kinek ajánljuk a művészeti oktatásba való bekapcsolódást?

  • A kreatív, érzékeny, tehetséges a művészetek iránt fogékony gyerekeknek.
  • A szorongó, gátlásos diákoknak, akik számára fontos a közösség és a művészetek formáló és feloldó ereje.
  • Olyan szülők gyermekei számára, akik a személyiségfejlesztésben a művészeti nevelést fontosnak tartják.

 Iskolánkat 2001-ben felvette tagjai sorába a Magyar Zeneiskolák és Művészeti Iskolák Szövetsége, mely egy országos szintű szakmai képviselet.

Az alapfokú művészetoktatási intézmények Szakmai Minősítő Testülete által lefolytatott minősítési eljárás alapján 2007. decemberében iskolánk elnyerte a "KIVÁLÓRA MINŐSÍTETT ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY" címet.

                                                                                                   Nagy Valéria
                                                                                                 igazgatóhelyettes

2023 Copyright | Szirmabesenyői Szinyei Merse Pál Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola | Rights Reserved